Disseny web

Com crear l’e-commerce perfecte

El disseny web de botigues en línia eficaces té com a intenció primordial que el procés que l'usuari segueix fins a arribar al punt final de la seva compra sigui el més ràpid, intuïtiu i senzill possible. Crear un e-commerce perfecte farà que augmentin la teva popularitat i les teves vendes.

Debemos tener en cuenta que el diseño web de los e-commerce no ha de ser solamente estéticamente atrayente, aunque todo sume. Esta también ha de enfocarse en lograr que el cliente llegue al final del proceso de compra de la manera más rápida y sencilla posible, y, así, aumentaremos las probabilidades de que finalice su compra en nuestro negocio. 

A continuación veremos que elementos a tener en cuenta para crear un e-commerce exitoso y que se adapte a las necesidades de nuestros clientes: 

Da la posibilidad de filtrar los productos

Cuando el cliente esta navegando en tu tienda virtual buscando algún producto en concreto, facilítales una serie de campos de filtrado para ahorrarles tiempo y esfuerzo. Esto es algo básico cuando tu selección de productos son de diversos tamaños, colores y precios, como sucede por ejemplo con la ropa o el calzado. Evita a los clientes que se sientan frustrados porque han encontrado lo que querían pero no está en su talla.

El formulario de búsqueda siempre debe ser visible y accesible

Cuando diseñamos una página web, muchas veces no somos conscientes de la frecuencia con que se utiliza el campo de búsqueda en un sitio web de comercio electrónico. Cuando el cliente llega a nuestro sitio web buscando algo en particular, si la página de destino no le ofrece aquello que busca, la reacción de este usuario será la de acceder al formulario. Esto incrementará el tiempo que pasa el cliente en nuestro dominio y, favorecerá, que se sienta tentando a comprar alguna cosa más.

Stock real del producto y permitir realizar un aviso si este se ha agotado 

Uno de los mayores errores, y de los más tediosos, que se cometen a la hora de contar con una tienda online es la de no tener actualizado correctamente el stock de los productos que ofrecemos. Si un producto de tu tienda está fuera de stock, indícalo de forma clara y permite que los usuarios puedan dejar su email para que les avise cuando vuelva a estar disponible.

Utiliza imágenes de calidad de los productos

En una tienda virtual los productos deben entrar por los ojos, puesto estos no los llegamos a ver o tocar hasta que no nos llegan a nuestro domicilio. Contar con diversas imágenes del producto tomadas desde diversos ángulos y con algún plano detalle y dar la opción a  poder hacer zoom para ver todos los detalles, ayudará a que el cliente tenga la sensación de tener entre sus manos el producto. 

Planificar cómo se van a mostrar los artículos será primordial para garantizar el éxito de tu e-commerce. Las imágenes deben ser de gran calidad ya que ponder fotografías borrosas o pixeladas harán que tu cliente se desanime a realizar una compra y, lo que es peor, transmite el mensaje de que tu sitio es de poca calidad.

La cesta de la compra siempre visible 

Enviar directamente a los consumidores a la página de su cesta cada vez que añaden un producto es un error muy grave, ya que esto puede hacer que no adquieran más productos.

Incorporar el formulario de búsqueda y el carrito de la compra de forma elegante y limpia en todas las páginas de tu sitio hará que estos estén siempre accesibles pero que no interfieran en la experiencia de compra del usuario. 

Ten en cuenta que, cuanto más claro, intuitivo y atractivo es el botón de añadir a la cesta, mayor es la probabilidad de que sea utilizado. 

E-commerce limpio y fácil de navegar 

Esto afecta sobre todo a sitios web con mucho contenido, este deberá estar bien estructurado y ordenado. Debemos facilitar el acceso a todos los productos en el menor número de clics y utilizar un lenguaje usual y sencillo. 

Hem de tenir en compte que el disseny web dels e-commerce no ha de ser solament estèticament atraient, encara que tot sumi. Aquesta també ha d’enfocar-se a aconseguir que el client arribi al final del procés de compra de la manera més ràpida i senzilla possible, i, així, augmentarem les probabilitats que finalitzi la seva compra en el nostre negoci. 

A continuació veurem que elements a tenir en compte per a crear un e-commerce reeixit i que s’adapti a les necessitats dels nostres clients: 

Dona la possibilitat de filtrar els productes

Quan el client aquesta navegant a la teva botiga virtual buscant algun producte en concret, facilita’ls una sèrie de camps de filtrat per a estalviar-los temps i esforç. Això és una cosa bàsica quan la teva selecció de productes són de diverses grandàries, colors i preus, com succeeix per exemple amb la roba o el calçat. Evita als clients que se sentin frustrats perquè han trobat el que volien però no està en la seva talla.

El formulari de cerca sempre ha de ser visible i accessible

Quan dissenyem una pàgina web, moltes vegades no som conscients de la freqüència amb què s’utilitza el camp de cerca en un lloc web de comerç electrònic. Quan el client arriba al nostre lloc web buscant alguna cosa en particular, si la pàgina de destí no li ofereix allò que cerca, la reacció d’aquest usuari serà la d’accedir al formulari. Això incrementarà el temps que passa el client en el nostre domini i, afavorirà, que se senti temptant a comprar alguna cosa més.

Estoc real del producte i permetre realitzar un avís si aquest s’ha esgotat 

Un dels majors errors, i dels més tediosos, que es cometen a l’hora de comptar amb una botiga en línia és la de no tenir actualitzat correctament l’estoc dels productes que oferim. Si un producte de la teva botiga està fora d’estoc, indica’l de manera clara i permet que els usuaris puguin deixar el seu email perquè els avisi quan torni a estar disponible.

Utilitza imatges de qualitat dels productes

En una botiga virtual els productes han d’entrar pels ulls, posat aquests no els arribem a veure o tocar fins que no ens arriben al nostre domicili. Comptar amb diverses imatges del producte preses des de diversos angles i amb algun pla detall i donar l’opció a  poder fer zoom per a veure tots els detalls, ajudarà al fet que el client tingui la sensació de tenir entre les seves mans el producte. 

Planificar com es mostraran els articles serà primordial per a garantir l’èxit de la teva e-commerce. Les imatges han de ser de gran qualitat ja que ponder fotografies borroses o pixelades faran que el teu client es desanimi a realitzar una compra i, la qual cosa és pitjor, transmet el missatge que el teu lloc és de poca qualitat.

La cistella de la compra sempre visible 

Enviar directament als consumidors a la pàgina de la seva cistella cada vegada que afegeixen un producte és un error molt greu, ja que això pot fer que no adquireixin més productes.

Incorporar el formulari de cerca i el carret de la compra de manera elegant i neta en totes les pàgines del teu lloc farà que aquests estiguin sempre accessibles però que no interfereixin en l’experiència de compra de l’usuari. 

Tingues en compte que, com més clar, intuïtiu i atractiu és el botó d’afegir a la cistella, major és la probabilitat que sigui utilitzat. 

E-commerce net i fàcil de navegar 

Això afecta sobretot a llocs web amb molt de contingut, aquest haurà d’estar ben estructurat i ordenat. Hem de facilitar l’accés a tots els productes en el menor nombre de clics i utilitzar un llenguatge usual i senzill. 

Incloure un menú de navegació ben pensat i estructurat t’ajudarà a mostrar les diferents categories del teu lloc web. Aquestes es poden situar per ordre de rellevància (de més a menys demandats), en lloc de per ordre alfabètic. 

Les despeses d’enviament presents des del primer pas

Si no volem que els nostres clients s’emportin desagradables sorpreses al final de la seva compra, hem de deixar clar quals són les nostres despeses d’enviament i si aquests poden ser gratuïts amb un mínim de compra. Aquesta demostrat que molts dels usuaris abandonaven el procés de compra en l’últim pas, just on se’ls informava del cost per despeses d’enviament. Assegura’t d’informar de manera clara al visitant sobre les despeses d’enviament abans que realitzi la compra.

La importància del SEO

Com hem pogut veure al llarg de tots els articles d’aquest blog, el SEO és una eina clau en tots els processos en línia. L’optimització SEO de totes les pàgines de la teva botiga en línia t’ajudarà a aparèixer més amunt en els resultats de cerca de Google, amb el que superaràs als teus competidors, generaràs més trànsit al teu web, aconseguiràs més vendes i aconseguiràs un retorn major de la teva inversió. 

Segueix la teva imatge corporativa en la teva E-commerce

No hi ha res pitjor que una pàgina de compra que no tingui res a veure amb la imatge d’una empresa. Si volem aconseguir que el nostre lloc web destaqui per sobre de la nostra competència és necessari aportar-li un estil i personalitat pròpia. Si no li donem un estil personal i únic a la nostra botiga, aquesta no destacarà ni ser recordada pels usuaris.

Xarxes socials accessibles

Les xarxes socials juguen un paper clau en el posicionament SEO i la generació d’enllaços, així com la generació d’imatge de marca i enforteixen la confiança que, moltes vegades, necessita l’usuari per a realitzar una compra.

Les icones de les nostres xarxes socials han de situar-se en una zona ben visible de la pàgina però que no distregui l’atenció de l’usuari dels altres elements esmentats anteriorment. 

Afegir formulari de subscripció a la newsletter

La creació d’una llista de correus electrònics ens ajudarà a crear una estratègia d’email màrqueting solguda i molt valuosa per a la promoció dels nostres productes o serveis, especialment en temporades pròximes a algun període de promoció (rebaixes, nadal, black friday, ciber monday, dia del pare o de la mare…). Comptar amb un formulari d’inscripció a nostra newsletter és una cosa que ha de ser present ja que farà que la nostra web guanyi més trafico i, per tant, incrementem les nostres vendes. 

Incloure reviews dels clients

Si un client llegeix comentaris positius sobre els nostres productes tindrà més raons  per a gastar els seus diners a la teva botiga. És aconsellable incloure sota la fitxa del producte, els comentaris, opinions i valoracions dels usuaris. En aquest cas hem de cuidar molt l’atenció al client i la qualitat del producte ofert perquè parlin bé de tu i del teu negoci. 

Facilita el contacte amb el client

Cuidar l’atenció al client és una cosa en la qual, cada vegada més, inverteixen totes les empreses. Generar una major confiança entre els teus clients i que sàpiguen que darrere de la teva botiga hi ha personal que estarà encantat de poder resoldre els seus dubtes, problemes o reclamacions farà que la teva companyia guanyi reputació de marca. Posar a la disposició del client diferents mitjans de contacte, com pot ser un formulari, xat, whatsapp, email, telèfon, l’adreça física de la botiga… farà que se sentin més tranquils i vulguin consumir allò que ofereixes. 

En conclusió, perquè la teva botiga en línia sigui reeixida ha de proporcionar una experiència de compra fàcil i intuïtiva. Afegir seccions com a novetats o best sellers t’ajudarà, també, a augmentar les vendes. Oferir algun tipus de cupons o codis de descompte també és una forma molt útil de fidelizar als teus clients.

Un altre punt que no podíem deixar d’assenyalar, és que la teva botiga en línia ha de ser responsive i tenir la possibilitat d’adaptar-se a diferents dispositius (tauletes, telèfons intel·ligents…). Cada dia més usuaris realitzen les seves compres en línia a través d’aquestes plataformes, no podem permetre’ns perdre vendes per una incorrecta visualització del nostre contingut. 

La seguretat i credibilitat són fonamentals perquè tu e-commerce desperti confiança en el consumidor. En Seovalles som experts en disseny web, millorant la visibilitat de la teva empresa perquè incrementis les teves vendes i obtinguis un major rendiment del teu negoci. No dubtis a contactar-nos! 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¿Te gustan nuestros contenidos?

¿Te gustan nuestros contenidos?

Apuntate a nuestro newsletter y serás el primero en recibir nuestos consejos

Gracias por suscribirte !!!!