Posicionament web Terrassa i Sabadell

POSICIONEM
LA TEVA WEB
PERQUÈ VENGUIS MÉS

A SEO Vallès portem més de 10 anys creant i duent a terme estratègies de posicionament web a Terrassa i Sabadell per a dotzenes de clients, els quals han aconseguit augmentar el nombre de visites cap a la seva web

Quan contactes amb nosaltres per a millorar el posicionament web de la pàgina de la teva empresa, creem una estratègia a mida per a la teva web basada en 5 passos...

Posicionament Web 1

Auditoria SEO

L'auditoria SEO ens permet comprovar en quin estat d'optimització SEO es troba la teva web. Revisem totes les pàgines de la teva web buscant 'errors que puguin provocar que perdi posicions en els cercadors més importants, com Google, Bing o Yahoo.

Una vegada realitzada l'auditoria SEO, planificarem les accions necessàries per a poder optimitzar totes les pàgines del lloc web de la teva empresa, sent aquesta la següent fase...

Optimització inicial SEO

L'optimització inicial SEO consisteix a modificar les pàgines del teu lloc web amb la finalitat de millorar la seva presència en els cercadors. Bàsicament el que fem és donar-li un format concret, perquè, quan els robots dels cercadors d'internet passin per les teves pàgines, els sigui més fàcil indexar-les i les col·loquin en una millor posició.

Com a part de l'optimització SEO revisarem que totes les pàgines tinguin una estructura correcta d'encapçalats, que incloguin títol i descripció SEO, optimització de càrrega...

Posicionament Web 2
Posicionament Web 3

Keyword Research & Optimization On Page

Una vegada realitzada la primera optimització, bloquejarem pàgines que no necessiten ser indexades (com per exemple les pàgines legals) i farem un estudi de paraules clau relacionades amb el contingut de cada pàgina.

Durant aquest estudi SEO triarem 1 paraula clau principal i 4 paraules clau secundàries que seran les que treballarem per a millorar el posicionament en cada pàgina. Aquestes paraules clau es triaran seguint una sèrie de criteris, com són, el nombre de cerques, la competència, la dificultat per a posicionar, etc.

El nostre objectiu amb això és optimitzar les pàgines per a aconseguir de manera ràpida un major volum de trànsit, triant paraules clau que tinguin un bon equilibri entre cerques i dificultat.

Monitoring Keywords

Una vegada optimitzades les paraules clau per a cadascuna de les pàgines, es realitza un seguiment de l'evolució d'aquestes, i s'implementen accions en cas que sigui necessari per a continuar millorant el posicionament de totes aquestes paraules clau.

Posicionament Web 4
Posicionament Web 5

Estratègia de Contingut SEO

A l'hora que monitorem les paraules clau de cada pàgina, es realitza una estratègia de publicació de continguts interessants (blog), relacionats amb els serveis que ofereix el teu web.

Abans de començar a publicar es realitza un keyword research de termes relacionats amb els productes, i es planifica la publicació dels continguts segons la periodicitat que hagi triat el client (1 vegada al mes, 2 vegades al mes... fins a un màxim de 4 vegades al mes).

Gràcies a aquests continguts es genera mes trànsit cap a la web, es fa més interessant la web a ulls dels cercadors, i es promou una estratègia de interlinking (linkeado intern) per a donar més importància a les pàgines de serveis.

Consells sobre Posicionament Web - SEO

7 Consells per a posicionar una pàgina en Google

Hi ha molts factors que influeixen a l'hora de posicionar una pàgina en Google.

SEO vs SEM — Quin és millor per al meu negoci en línia?

Aquest és un dels primers dilemes quan volem començar en el món del posicionament web, SEU o SEM? Quina és la millor opció per a la meva botiga en línia?

T'agrada el que veus?

Perquè imagina't el que podem fer per tí

Contacta amb nosaltres en el telèfon 629 733 623 o envia el següent formulari de contacte, i parlarem sobre els teus projectes

Les dades recollides en aquest formulari s’utilitzaran de manera exclusiva per a enviar per correu electrònic la informació sol·licitada per l’usuari. Pot obtenir més informació sobre la nostra política de privacitat fent clic aquí