Posicionament Web

Què és el SEO local i per què és tan important per al teu negoci?

Com ja hem vist anteriorment en el nostre blog, tenir una bona optimització SEU és molt important si es vol obtenir un bon posicionament.

Aquesta modalitat de SEO es distingeix del comú pel fet que el seu objectiu és centrar el posicionament en motors de cerca dins d’un lнmite d’espai geogràfic concret. El resultat és una marca ben posicionada en un territori, que ofereix serveis o productes a la població d’aquesta localitat.

Què és el SEO local?

En primer lloc hem de tenir clar que el SEO respon a aquell conjunt de tècniques que estan destinades a millorar el posicionament d’un domini web en els diferents motors de cerca, i si aquesta la combinem amb el terme local, podrem afirmar que el SEO local és el conjunt d’accions (que podem realitzar) que ens permetrà posicionar la nostra pàgina web enfront dels nostres competidors, dins d’un àmbit territorial molt concret.

Aquest àmbit concret és, normalment, la zona geogràfica en la qual el nostre negoci aquest més present. Pot ser una població concreta, pot ser una província i fins i tot pot ser una àrea tan petita com un barri. Això variarà segons l’oferta i demanda del lloc. 

Quina utilitat té?

És primordial tenir en compte que el fet de tenir una bona presència en línia s’ha convertit en un factor determinant per a qualsevol tipus de negoci, independentment de la seva grandària. És interessant afirmar, que això és una cosa bàsica fins i tot per a aquells autònoms que es volen tenir presència dins d’un determinat sector. 

Tenint en compte que l’accés a internet, avui dia, és alguna cosa totalment mainstream una correcta i atractiva presència en aquest mitjà és bàsica perquè puguem aconseguir els nostres objectius. 

Com hem vist en els altres articles del nostre blog relacionats amb Google My Business, el SEO local serveix per a ser molt més competitius (enfront de la nostra competència) dins del nostre barri, població o fins i tot província.

Avantatges de l’ús del SEO local

Com ja has de saber, una bona estratègia de SEO a nivell global té uns beneficis molt clars i molt marcats per al teu negoci, en el SEO local, trobem altres avantatges que hem d’aprofitar:

 • Augmenta la teva visibilitat exponencialment. 
  Aquest és un dels punts fonamentals ja que, gràcies a aquestes estratègies, situarem al nostre comerç en els primers llocs dels diferents motors de cerca dins del nostre àmbit d’acció.
 • Possibilitat d’arribar a un major nombre de potencials clients. 
  A causa de les accions que durem a terme per a posicionar el nostre negoci, podem dir que atraurem una quantitat major de potencials clients en tenir una bona i correcta presència en línia.
 • Abastarem diferents canals amb una sola acció.  
  Si la nostra estratègia de SEO local s’emporta de la manera òptima, no solament atraurem a aquells clients que realitzin les seves cerques a través d’un ordinador, sinó que també aconseguirem captar aquells clients que facin les seves cerques a través dels seus dispositius mòbils.
  Unes cerques, que en els dos últims anys són cada vegada mes populars i freqüents, ja que del que es tracta és d’oferir uns resultats que siguin útils.

Quins elements hem de tenir en compte en el SEO local?

En primer lloc, hem de tenir clar i definir quina és la nostra activitat i al sector al qual pertanyem. Només d’aquesta manera, podrem aconseguir que Google relacioni la cerca de l’usuari amb els resultats en els quals nosaltres formarem part. 

Una vegada hàgim definit l’activitat comercial del nostre negoci, és el moment (crucial) de delimitar en què àrea geogràfica (barri, població o província) nosaltres volem tenir una major influència i presència. No hem d’oblidar que el SEO local es basa en això. 

Com en qualsevol estratègia de màrqueting digital, hem de tenir clar a quina mena de persona volem enfocar la nostra estratègia, el nostre client potencial. Només, tenint present com és nostre publico objectiu, sabrem quines accions prendre per a atreure la seva atenció, obtenir beneficis i poder adquirir un client fidel. 

Tot això no servirà de res si no establim Keywords relacionades amb el nostre sector. No hem d’oblidar que un bon estudi de keywords és realment fonamental per a tenir èxit en el SEO.

Una vegada tinguem l’estudi de paraules clau corresponent, és el moment d’incorporar els termes geogràfics del nostre àmbit. Només, usant aquest mètode, passarem de fer un SEO global a fer un SEO local.

Com ja hem vist al llarg de les publicacions del blog d’aquest mes, haurem de donar d’alta el nostre perfil de Google My Business. Aquesta plataforma ens permetrà tenir una major repercussió dins d’un àmbit purament local. Com ja sabeu, aquí podrem donar d’alta al nostre negoci, oferir informació sobre ell i completar el procés de posicionament local.

Aquesta clar, el SEO local és de summa importància per a posicionar correctament el teu negoci, afavorint la teva presència en els mercats que més t’interessin. En Seovalles som experts en posicionament web, no dubtis a contactar-nos si vols superar als teus competidors i ésser el líder de la teva zona. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

¿Te gustan nuestros contenidos?

¿Te gustan nuestros contenidos?

Apuntate a nuestro newsletter y serás el primero en recibir nuestos consejos

Gracias por suscribirte !!!!